Çocuğumuz matematik sevebilir mi? Matematik o kadar da zor mu ?
Matematik hayatımızın her alanında olduğuna göre çocuklarımıza onların yaş ve öğrenme hızlarına göre matematiği öğretecek oyuncaklar tasarlayabiliriz. Matematiği sevdirebiliriz.

❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤

 In early childhood it is not  important the result of mathematical operation accuracy but it is important mathematical concepts and methods. When we carried out our project .We take care of active learning mechanism of mathematics. This Project occurred in expriences, which will increase the ability to express  the boy's expression and make a new lifestyle. The math games and toys which we have done, make children's understanding of mathematics in daily life. They both had a great time and learned mathematics.

 

 

 

🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Okulöncesi dönemi tamamladığında çocuk, okul matematiği için gerekli olan birçok temel matematiksel beceriyi kazanmış olacaktır. Okulöncesi dönemde çocuklar problem çözme, sonuç çıkarma, bağlantılar kurma ve matematik dilini kullanmayı içeren matematiksel düşünceyi geliştirebilir, şekil, sayı ve işlemler, ölçüm ile mekanda konum becerilerini temel düzeyde kazanabilir. Ayrıca basit veri toplama ve değerlendirmeyi içeren grafikler hazırlayabilir. Okulöncesi çocuklarının tüm bu becerileri kazanabilmesi uygun planlama, malzeme ve stratejilerin kullanılmasına ve matematiğe günlük yaşamın bir parçası olarak bakılarak günlük yaşamda etkin yer verilmesine bağlıdır. Okulöncesi çocukları için uygun matematik etkinlikleri planlamada çocukların matematiksel beceri seviyelerinin belirlenmesi, bireysel ayrılıklara özen gösterilmesi, etkin öğrenme modellerinin kullanılması, uygun materyal ve teknolojilerin kullanımı ve aile katılımı dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

👍 👍 👍 👍 👍

  Okul öncesi dönem çocuklarının çoğu 1’den 10’a kadar, 50’ye veya 100’e kadar hatasız sayabilir. Fakat bu sayma ezbere bir saymadır ve bu onların sayı ve işlem kavramını kazandıklarını göstermez. Bu dönemde çocukların sıralama, karşılaştırma, birebir eşleme ve sayı korunumu ile ilgili yaptıkları çalışmalar matematik bilgileri için temel oluşturur. Sayı kavramının kazanılması 5-8 yaş arasında önemli bir artış gösterir. 

😎 😎 😎 😎 😎

Sayı kavramının gelişimi ile sayma becerisinin kazanılması birbirine bağlıdır. Sayma becerisi sayı isimlerini sıralama becerisini gerektirir ve sayma, el göz koordinasyonu ve sözel becerileri gerektiren bilişsel bir aktivitedir. Sayma işlemi sıralamayı içermektedir. Sık sık yüksek sesle sayma çalışmaları yapılmalıdır.